Novice

Vizija našega prostora – ukrepajmo danes za prijaznejši jutri

Vizija našega prostora – ukrepajmo danes za prijaznejši jutri

V okviru izdelave Celostne prometne strategije Mestne občine Kranj v četrtek, 16. februarja 2017 ob 17. uri organiziramo tretjo javno razpravo z naslovom „Vizija našega prostora – ukrepajmo danes za prijaznejši jutri“, ki bo potekala v prostorih Mestne občine Kranj, sejna soba 15, Slovenski trg 1, v Kranju.

V sklopu projekta smo organizirali že dve javni razpravi in izvedli prve javnomnenjske raziskave. V proces izdelave strategije želimo vključiti čim večje število prebivalcev, da bi zagotovili upoštevanje stališč vseh skupin deležnikov. S strategijo smo stopili korak naproti trajnostnemu načrtovanju prometa s poudarkom na spodbujanju uporabe trajnostnih prevoznih sredstev in zagotavljanju boljših pogojev za ranljivejše udeležence v prometu.

Na tretji javni razpravi bomo posebno pozornost posvetili oblikovanju vizije razvoja prometa v Mestni občini Kranj. Razprava bo pomembna za oblikovanje predlogov, prioritet in same vizije. Da bi v prihodnosti dosegli stanje, ki ga vizija povzema, jo je treba podpreti s cilji, ki določajo raven želenih izboljšav. Viziji razvoja prometa v Mestni občini Kranj bo posvečena tudi razstava, ki si jo boste marca 2017 lahko ogledali v avli Mestne občine Kranj.

Prijave na razpravo potekajo po elektronski pošti (tjasa@b22.si) in prek telefona (041 370 762).
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Vljudno vabljeni!

 

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *