Novice

Nepravilno odlaganje odpadkov na ekoloških otokih

Nepravilno odlaganje odpadkov na ekoloških otokih

Spoštovani prebivalci naselja Huje – krajani KS Huje ,

želimo vas opozoriti na vse bolj perečo problematiko nepravilnega odlaganja odpadkov na ekoloških otokih in vas obenem prositi za pomoč pri opozarjanju in osveščanju vseh prebivalcev, kako pomembno je pravilno in odgovorno ravnanje z odpadki.

V zadnjem času redno opažamo kronično onesnaženo okolico ekoloških otokov in želimo obvestiti in osvestiti čim širšo javnost. Nesnaga se kopiči ob zabojnikih, čeprav so ekološki otoki namenjeni zbiranju ločenih odpadkov v zabojnikih/zvonovih in ne ob njih. Stanje na terenu je zaskrbljujoče. V zadnjem obdobju so razmere na terenu ob ekoloških otokih res porazne. Vsakodnevno se dogaja, da se ekološki otoki spreminjajo v mini smetišča, deponije oziroma priročna odlagališča za različne odpadke. Kljub rednemu praznjenju zabojnikov/zvonov, ki jih je preko 250, skoraj 200 samo v Mestni občini Kranj, se ob zabojnikih kopičijo nepravilno odloženi odpadki, ki kazijo podobo mesta in krajevne skupnosti ter vplivajo na zdravje ljudi in konec koncev, v bližnji prihodnosti tudi na denarnice uporabnikov.

Komunala Kranj se s težavami sooča vztrajno:

  • redno osvešča in opozarja,
  • naredili so analizo stanja na terenu in uvedli poostren nadzor,
  • odzivajo se na klice uporabnikov,
  • redno pospravljajo okolico ekoloških otokov,
  • uvedli so nadzor z varnostno službo,
  • na nekaterih mestih, kjer je bilo stanje nevzdržno in kjer so bili kupi nesnage ob ekoloških otokih stalni, pa so morali zvonove umakniti,

Prav velikega učinka ni, saj se nesnaga zopet pojavi čez noč. Poleg dodatne obremenjenosti zaposlenih, vsi ukrepi za nas predstavljajo dodatni strošek, ki se bo prej ali slej poznal na položnicah uporabnikov.

Pozivamo, da tisti, ki vidijo nekoga, ki na ekološki otok pripelje stvari, ki se tam ne odlagajo, tega opozorijo, če ne pomaga, pa fotografirajo ter sporočijo na komunalo ali pristojnemu medobčinskemu inšpektoratu, ki je pristojen za sankcioniranje.

Komunala Kranj ima pristojnosti le za opozarjanje kršiteljev.

Sicer pa velja, da je najboljši odpadek tisti, ki sploh ne nastane. Kupujmo odgovorno, ne pretiravajmo in kupimo le tisto, kar potrebujemo. Izogibajmo se nepotrebni embalaži in izberimo povratno embalažo. Hrane ne zavijajmo v odvečno folijo ali papir in raje uporabimo embalažo, ki jo lahko vedno znova uporabimo. Izogibajmo se izdelkom za enkratno uporabo. V trgovino se odpravimo z nakupovalno vrečko ali košaro.

Vsi skupaj lahko poskrbimo za čisto in zdravo prihodnost.

Hvala za pomoč pri osveščanju.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *