Novice

Gradnja avtobusnega terminala v Mestni občini Kranj

Gradnja avtobusnega terminala v Mestni občini Kranj

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta projektu »Gradnja avtobusnega terminala v Mestni občini Kranj«

Mestna občina Kranj je danes, 17. avgusta 2016, na spletni strani objavila Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta projektu »Gradnja avtobusnega terminala v Mestni občini Kranj«.

Predmet projekta je celovita ureditev območja, predvsem iz prometnega vidika s poudarkom na vzpostavitvi novega avtobusnega terminala in gradnji parkirne hiše pod njim, obsega pa še posamezne gradnje ob avtobusnem terminalu ob Bleiweisovi ulici.

Podrobne informacije ponudniki dobijo na spletni strani www.kranj.si. Mestna občina Kranj vloge zbira do 12.10.2016.

Več na http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina/javni_razpisi_in_narocila/aktualno

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *