Novice

Anketa – garažni boksi

Anketa – garažni boksi

NEZAVEZUJOČA ANKETA O UGOTAVLJANJU INTERESA ZA PRIDOBITEV GARAŽNEGA BOKSA V PODZEMNI GARAŽI V OBLIKI JAVNO- ZASEBNEGA PARTNERSTVA V KS PLANINA, KS HUJE in KS PRIMSKOVO

Spoštovani stanovalci! (ANKETA)
Problematika mirujočega prometa na območju, kjer so večstanovanjske zgradbe, je tako pereča, da se je mesta občina Kranj odločila opraviti anketo. Z anketo želimo ugotoviti interes stanovalcev za pridobitev garažnega boksa z shrambo v podzemni garaži, ki bi se jo zgradilo na zemljišču v lasti Mestne občine Kranj. To je ena od aktivnosti, ki se je začela na pobudo Župana in Krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK).
MOK pri pripravi celostne prometne strategije preverja možne variante urejanja mirujočega prometa v soseski Planina.(nadgradnja obstoječih parkirnih mest na račun zelenic med bloki, gradnja podzemnih garaž, gradnja plačljivega parkirišča izven soseske, uvedba modre cone z dovolilnicami,…)
Način izgradnje podzemnih garaž je mišljen v obliki javno – zasebnega partnerstva (v nadaljevanju: JZP). Javni partner bi bila MOK, ki bi zagotovila brezplačno zemljišče v obliki stavbne pravice, zasebni partner pa bi bil izbran  preko javnega razpisa. Po sklenitvi pogodbe o JZP med MOK in izbranim zasebnim partnerjem, bi zasebni partner zgradil podzemno garažo in posamezno garažno mesto prodal okoliškim stanovalcem. Poleg tega bi MOK zagotovila umestitev teh objektov (podzemnih garaž) v ustrezne prostorske akte.
Ena od uvodnih aktivnosti je tudi evidentiranje morebitnih kupcev garažnih mest v morebitni bodoči podzemni garaži na območju večstanovanjskih zgradb. V ta namen je priložena anketa, s katero želimo ugotoviti interes stanovalcev s tega območja za nakup garažnega mesta v predlagani podzemni garaži. Začetek gradnje je odvisen od priprave projektne dokumentacije.

Z izgradnjo podzemnih garaž bi pridobili veliko zelenih površin, kar bi bistveno nadgradilo bivalne pogoje za življenje v soseski Planina.
garazni_boksi_2

garazni_boksi_1

 

 

 

 

vir: www.tripadvisor.co.uk

Vsi, ki želite izpolniti anketo in sodelovati v tem projektu, imate vrsto vprašanj. Eno od vprašanj je verjetno tudi višina zneska, ki bi bremenil posameznega bodočega kupca – etažnega lastnika. Groba ocena je, da bi bila cena za eno garažno mesto z shrambo od sedem (7) do dvanajst (12) tisoč evrov, odvisno od velikosti podzemne garaže in zahtevnosti gradnje.
Prilagamo anketni list in vas prosimo, da izpolnjenega izročite vašemu koordinatorju bloka ali pošljete ali prinesete, v roku enega tedna (vržete v nabiralnik), na sedež KS Huje ali KS Planina, Cesta 1. Maja 5,  Kranj, ali sedež KS Primskovo, Jezerska cesta 41, Kranj.

Anketni list je objavljen tudi na spletni strani (https://www.1ka.si/a/80387). Anketni list nam lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov info@kshuje.si ali info@ksplanina.si ali info@ksprimskovo.si.

Vsi zbrani podatki bodo namenjeni izključno za potrebe ankete.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *