Novice

ZIMSKA SLUŽBA IN DEŽURNE ŠTEVILKE – OBVESTILO

ZIMSKA SLUŽBA IN DEŽURNE ŠTEVILKE – OBVESTILO
Prebivalce na območju Mestne občine Kranj obveščamo, da je zimska služba na terenu z vsemi razpoložljivimi ekipami in vozili.
  • s posipavanjem smo začeli včeraj zvečer, 6. 2. 2018, 19.45,
  • ponoči, v sredo, 7. 2. 2018, ob 2.00 so šla na teren prva vozila s plugi in posipalci (začeli smo s pluženjem, ko je zapadlo 5 cm snega),
  • od 3.00 do 7.00 zjutraj, v sredo, 7. 2. 2018, je zapadlo 10 cm, do 10.00 pa še dodatnih 7 cm,
  • na terenu so vse razpoložljive ekipe in vozila.

Komunala Kranj izvaja zimsko vzdrževanje občinskih cest na območju Mestne občine Kranj. Zimsko službo vsako leto vzpostavimo od 15. novembra do 15. marca. Če vremenske razmere brez izvajanja zimske službe ne dovoljujejo prevoznosti cest in javnih poti, se čas delovanja zimske službe podaljša. Načrt zimske službe je dosegljiv na povezavi spodaj.

Nasvet vsem voznikom:

  • umaknite svoja vozila s cest in omogočite prost prehod plugom in vozilom za posipanje,
  • očistite vhode v poslovne in stanovanjske stavbe,
  • če je le mogoče, se v času močnega sneženje ne odpravite na pot,
  • obvestite dežurno službo pluženja, če opazite nespluženi ali poledeneli del cestišča.

 

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest narekuje, da se pluženje cest začne, ko na glavnih cestah debelina snega presega višino 10 centimetrov, na drugih cestah pa 15 centimetrov. Načrt zimske službe je dosegljiv na spletni strani Komunale Kranj.

Dežurna zimska služba Komunale Kranj je v polni pripravljenosti in dežurna oseba dosegljiva na 031 628 363.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *