Novice

Ureditev pasjega parka v Kranju

Ureditev pasjega parka v Kranju

Številka: 351-5/2017-  -(42/29)
Datum: 06.07.2017

Zadeva: Obvestilo o ureditvi pasjega parka

Spoštovani!

V okviru proračuna MO Kranj za leto 2017 je na območju soseske Planina predvidena ureditev pasjega parka. Ureditev pasjega parka je predvidena na parceli št. 242/2 k.o. Klanec in parceli št. 252/7 k.o. Klanec. Parceli se nahajata na križišču Ručigajeve ceste in Ceste Rudija Šeliga nasproti trgovine Špar (slike lokacije v nadaljevanju).

Na omenjenih parcelah so neznane osebe postavile manjše objekte in vrtičke brez vednosti lastnika. Ker bomo v septembru 2017 pričeli z aktivnostmi za urejanje pasjega parka vas prosimo, da na krajevno običajen način obvestite prebivalce vaše krajevne skupnosti, da v kolikor imajo na zgoraj omenjenih zemljiščih, ki so last Mestne občine Kranj svoje imetje naj tega odstranijo do 1. septembra 2017. V nasprotnem primeru bomo o tem obvestili pristojne občinske inšpekcijske službe.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Tilen Košir

Tanja Hrovat
vodja Projektne pisarne
Boštjan Trilar
župan Mestne občine Kranj

 

 

 

 

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *