Novice

S kolesom v službo in po dnevnih opravkih

S kolesom v službo in po dnevnih opravkih
S KOLESOM V SLUŽBO IN PO DNEVNIH OPRAVKIH

Kranj, 14. junij 2016 – V Trajnostno urbano strategijo smo med razvojne ukrepe zapisali vzpostavitev celostnega sistema trajnostne mobilnosti. Ukrepi se prednostno usmerjajo v izboljšanje pretočnosti prometa na vzhodnem delu osrednjega cestnega obroča mesta ter vzpostavljanje infrastrukture in sistemov, ki omogočajo večjo in varnejšo aktivno mobilnost občanov (peš, kolo, javni prevoz) znotraj mesta ter med mestnim središčem, predmestjem in podeželskimi naselji.

V naslednjih sedmih letih je v načrtu izboljšanje pretočnost vzhodnega dela cestnega obroča okrog Kranja, vzpostavitev sistema, ki bo omogočal varno kolesarjenje, hojo in uporabo okolju prijaznega javnega prevoza, ureditev potniškega vozlišča v mestnem središču s parkirišči, izboljšave varnosti na obstoječi lokalni cestni mreži in povečanje uporabe javnega potniškega prometa za četrtino. Izboljšana bo varnost obstoječega lokalnega cestnega omrežja.
Del tega dela strategije je tudi ureditev mreže kolesarskih poti, odprava kritičnih točk za čim boljšo prometno varnost (pravilna signalizacija in drugi ukrepi za prometno varnost) in vzpostavitev sistema izposoje koles.
Cilje bomo dosegali postopoma, prve aktivnosti pa so bile izvedene že jeseni 2015. Postavljena so bila stojala za kolesa nasproti občinske stavbe in pokrita kolesarnica na stranskem vhodu v občinsko stavbo, začrtana je bila kolesarska pot na Cesti 1. maja v Kranju. Pri tem gre vsa pohvala zelo angažiranemu delu Komisije Varno kolesarim, ki jo je na pobudo kolesarskih zanesenjakov (tudi med svetniki) imenoval župan Boštjan Trilar.

Sistem Ride & Bike oziroma Kr-S-kolesom
Predvidena je vzpostavitev avtomatiziranega kolesarskega sistema za izposojo koles v Mestni občini Kranj. V okviru navedenega bo izvedeno:
•    dobava, montaža in vzpostavitev avtomatiziranega sistema za samopostrežno izposojo koles,
•    dobava in montaža 5 postaj samopostrežnega sistema z vsem pripadajočim pohištvom, pri čemer mora vsaka postaja imeti najmanj 10 ključavnic,
•    dobava 25 koles (5 na vsaki postaji) ter
•    vzdrževanje koles in avtomatiziranega sistema ter preostale opreme za obdobje enega leta od vzpostavitve samopostrežnega sistema za izposojo koles oziroma do začetka sezone 2017;
•    predvidena postavitev do 1. 9. 2016.
Lokacije, kjer je v Kranju predvidena dobava in montaža kolesarnic so:
Center, Globus, Planina, Šorlijevo naselje,  Športni park Kranj.
Pridobitve: Obetamo si zmanjšanje števila avtomobilov v mestu in bližjem središču, manjšo zasedenost parkirišč, zmanjšanje izpušnih plinov, ljudem dostopno obliko rekreacije.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *