Novice

Operativni program varstva okolja mestne občine Kranj

Operativni program varstva okolja mestne občine Kranj

Operativni program varstva okolja MOK

Priloga 1 – Analiza stanja

Priloga 2 – Strokovna podlaga Urbani toplotni otoki Mestne občine Kranj

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *