Novice

Moteč vonj

Moteč vonj

OBVESTILO O MOTEČEM VONJU NA OBMOČJU KRANJA

V zadnjih dneh smo na Centralni čistilni napravi Kranj zaznali neprijetne vonjave, ki so se žal širile tudi v okolico in bile moteče za okoliške krajane. Pri nadzoru naprave smo zaznali tudi moteč vonj po topilih in posledično tudi glavnega krivca, pralnico avtocistern. Ugotovljeno je bilo, da so v ponedeljek, 2.11.2015 ob 14.30. uri uporabili glikol, ob 16.30.uri pa aceton. Skladno z občinskim odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Kranj je odpadna topila prepovedano odvajati v javno kanalizacijo. Na nepravilno ravnanje smo lastnike pralnice avtocistern že obvestili, da je dolžan, z ustreznim delovanjem industrijske čistilne naprave ter z rednim  odstranjevanjem usedline mulja, zagotavljati iztok industrijske odpadne vode, ki ne presega mejnih vrednosti parametrov v odpadni vodi ter ni vir neprijetnih vonjav.Avtocistern z vsebino odpadnih topil, ki so izvor neprijetnih vonjav, ni dovoljeno sprejemati v čiščenje.

Ob normalno delujoči napravi, se s pretokom odpadne vode smrad ne širi oz. razmeroma hitro zgine. Glede da zaključek izgradnje naprave, se trenutno stara čistilna naprava ruši, na dnu je ostalo še nekaj mirujoče odpadne vode, ki jo s kamioni prečrpavamo na dotok nove čistilne naprave. Prav ta odpadna voda na dnu bazenov je prepojena s snovmi, ki jih je kot nedovoljene izpustil povzročitelj  in povzročajo zelo neprijeten smrad.  Predvidevamo, da bo smrad prenehal do konca tedna. Do zaključka rušenja bo verjetno občasno zaznati neprijetne vonjave po postani odpadni vodi, vendar nikakor ne bodo tako moteče kot trenutne. Predvsem okoliškim krajanom iskrena zahvala za razumevanje in potrpljenje. Zagotavljamo, da bomo kot upravljavci naredili vse, da bo delovanje čistilne naprave tudi v času poskusnega obratovanja čim manj moteče za okolico.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *