Novice

Medvrstniško nasilje izziv tudi za lokalno skupnost

Medvrstniško nasilje izziv tudi za lokalno skupnost

Po marčnem Uvodnem posvetu »Medvrstniško nasilje – izziv lokalne skupnosti« je bila 8. decembra 2015 v prostorih Mestne občine Kranj okrogla miza v okviru projekta sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Vodja projekta dr. Mitja Muršič (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, nosilec projekta),. Ingrid Klemenčič in Emil Karajić (OŠ Simona Jenka Kranj, partner pri projektu) so na okrogli mizi predstavili dosedanji potek dela in prve rezultate ter spodbudili razpravo o celovitem omejevanju medvrstniškega nasilja na šoli in izzivih partnerskega povezovanja v lokalni skupnosti. Okrogle mize so se udeležili predstavniki lokalnih ustanov in organizacij (osnovne šole iz MO Kranj in sosednjih občin, Zveza prijateljev mladine Kranj, Policija …), ki medresorsko prihajajo v stik z medvrstniškim nasiljem. Predstavili so do sedaj opravljeno delo, delavnice s starši, učenci in zaposlenimi, opravljene ankete. Izpostavili so pomen medsebojnega povezovanja med vsemi akterji v lokalni skupnosti ter pomen preventivnega delovanja, pogovorov o tej tematiki. Ko pa pride do medvrstniškega nasilja v katerikoli pojavni obliki (fizično, psihično, spletno …), si pred njim ne smemo zatiskati oči, temveč je potrebno v reševanje vključiti vse akterje – svetovalne službe, učitelje, starše, policijo in druge lokalne organizacije.
Projekt NasVIZ je financiran iz programa Norveškega finančnega mehanizma, njegov namen pa je oblikovati model preprečevanja in obravnavanja medvrstniškega nasilja v šoli kot primer zgledne in uporabne prakse, ki ga bodo lahko upoštevale in v skladu s svojimi potrebami prilagajale tudi druge šolske in lokalne skupnosti. Mestna občina Kranj kot partner prispeva k promociji projektnih prizadevanj in k povezovanju akterjev lokalne skupnosti za partnerski pristop k skupnemu izzivu. Partnerji projekta so še Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Vzgojni zavod Kranj, CSD Kranj – Dnevni center za mlade in družine Škrlovec, Društvo za nenasilno komunikacijo, The European Wergeland Centre – Oslo.

Novica je objavljena tudi na http://www.kranj.si/medvrstnisko_nasilje

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *