Novice

Centralni čakalni seznam – vrtec

Centralni čakalni seznam – vrtec

Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 8 vrtcev za šolsko leto 2015/16 v Centralni čakalni seznam MOK se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po število točk, prvi izbiri, drugi izbiri, tretji izbiri in četrti izbiri (katerikoli vrtec) in jih razporejal glede na podatke vrtcev o novih prostih mest, kar posledično pomeni, da se centralni čakalni seznam dnevno spreminja. Mestna občina Kranj objavlja novi seznam enkrat mesečno.
Vrtec pozove starše otroka k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec takoj, oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko ga dodeli sistem v obravnavo. Starši otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo. Če starši v roku 15 dni ne bodo prišli podpisati pogodbe v vrtec, bodo podatki o otroku vrnjeni na centralni čakalni seznam, vrtec pa bo lahko k podpisu pogodbe pozval naslednjega otroka, ki ga bo sistem izbral iz centralnega čakalnega seznama po vrstnem redu.

V primeru:
– da boste 1 x zavrnili vključitev otroka v vrtec uvrščenega na centralni čakalni seznam, pri naslednjem vpisu otroka v vrtec ne boste prejeli točk na račun uvrščenosti otroka na centralni čakalni seznam,
– da boste 3 x zavrnili vključitev otroka v vrtec uvrščenega na centralni čakalni seznam, vam vrtci do konca šolskega leta, za katerega je oblikovan centralni čakalni seznam ne bodo več ponujali prostega mesta in pri naslednjem vpisu otroka v vrtec ne boste dobili točk na račun uvrščenosti otroka na centralni čakalni seznam.

Program bo za vsakega posameznega otroka vedno znova najprej preverjal možnost vključitve otroka v vrtec prve izbire, druge izbire, tretje izbire in možnost vključitve tudi v vse preostale vrtce (katerikoli vrtec – DA za šolsko leto 2015/2016).
Kljub zakonsko določenim rokom pozivamo starše, da se čim prej odločijo za podpis pogodbe ali za zavrnitev ponudbe vrtca, kar morajo vrtcu sporočiti v pisni obliki, saj s tem sprostijo prostor za druge otroke.

Primeri vključevanja:
Primer 1: Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira), izbrali ste vrtec 3 (druga izbira) in izbrali ste izbiro 4 (katerikoli vrtec – DA)
a) Pokliče vas vrtec po vašem zaporedju od 1 do 3, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
b) Ker v vrtcu 1 do 3 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Pri tem se ne bodo upoštevale enote vrtca za katere ste označili, da otroka v te enote ne želite vključiti. Vi sprejmete ponujeno mesto v vrtcu X, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
c) Ker v vrtcu 1 do 3 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Pri tem se ne bodo upoštevale enote vrtca za katere ste označili, da otroka v te enote ne želite vključiti. Vi NE sprejmete ponujenega mesta v vrtcu – enoti X in še naprej čakate ponudbe vaših izbranih vrtcev ali kateri koli drugega vrtca. Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu. V primeru sprostitve mesta v vrtcu – enoti X vam ta vrtec – enota ne bo več ponudil prostega mesta, ker ste ga predhodno že odklonili, lahko pa boste kasneje še vedno prejeli ponudbe za ostale vrtce – enote…
Primer 2: Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira)… niste pa izbrali katerikoli vrtec
1. Pokliče vas vaš izbrani vrtec, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
2. Če v vaših dveh izbranih vrtcih ne bo prostora, ne boste prejeli ponudbe iz drugih vrtcev ob sprostitvi mest, ker na vlogi niste izbrali izbire katerikoli vrtec.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *