Operativni program varstva okolja mestne občine Kranj

Osnovni namen procesa priprave Operativnega programa varstva okolja (OPVO) je bil, v sodelovanju z mestno upravo in ključnimi deležniki, oblikovati ključni strateški dokument na področju varstva okolja. več…