Nič več plastike na ekološke otoke

V Mestni občini Kranj, občinah Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur, kjer Komunala Kranj izvaja javno službo ravnanja z odpadki, je organizirano zbiranje mešane komunalne embalaže (MKE – plastike, pločevink, tetrapakov in druge embalaže) po načelu »od vrat do vrat« oziroma na »skupnih odjemnih mestih«. Zato več…