Nepravilno odlaganje odpadkov na ekoloških otokih

Spoštovani prebivalci naselja Huje – krajani KS Huje ,

 želimo vas opozoriti na vse bolj perečo problematiko nepravilnega odlaganja odpadkov na ekoloških otokih in vas obenem prositi za pomoč pri opozarjanju in osveščanju vseh prebivalcev, kako pomembno je pravilno in odgovorno ravnanje z odpadki. več…