Novice

Zaščitne maske

Zaščitne maske

Zaščitne maske bodo ponovno na voljo v petek 25.04.2020 med 10.00 in 12.00. KS Huje bo prejela 310 mask, ki jih bomo posredovali dalje tistim, ki jih najbolj potrebujejo. Pri večjih mestnih krajevnih skupnostih se soočamo z veliko težavo. Nimamo seznamov starejših občanov (GDPR) in smo dejansko vezani na sodelovanje drugih humanitarnih društev, na njihovo poznavanje terena in svojega članstva ter na sodelovanje koordinatorjev iz posameznih stavb. Zato se lahko zgodi, da nekateri iz ranljivejših skupin mask ne bodo prejeli. Ob tako mali količini je tudi praktično nemogoče zadostiti vsem potrebam po maskah.

Če nam zaupate naslov stalnega prebivališča ali telefonsko številko, vas bomo poklicali iz naše krajevne skupnosti za prevzem ali dostavo, takoj ko bodo na novo dobavljene ustrezne zaščitne maske. Dobrodošla bo tudi vaša pomoč oziroma informacije, če veste še za kake druge ranljive skupine oziroma krajane, ki potrebujejo zaščitne maske.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *