PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2025 IN 2026 – ZBIRANJE PREDLOGOV

Vključite se v proces participativnega proračuna!

Z aprilom se je pričelo izvajanje procesa participativnega proračuna za leti 2025 in 2026. Predloge zbiramo do konca meseca maja.

Ker smo letos prešli na dvoletni participativni proračun, lahko predlagate projekte, ki so finančno zahtevnejši in terjajo več kot eno leto od načrtovanja do izvedbe. Za posamezno  krajevno skupnost bo v proračunu občine namenjenih dobrih 48.000 evrov sredstev, skupno v dveh letih za 26 krajevnih skupnosti 1.250.000 evrov. Vaše ideje za izpeljavo projekta v naši občini lahko do 31. maja 2024 oddate z izpolnitvijo obrazca na spletni strani predlagaj.kranj.si. Izpolnjeni obrazec lahko oddate tudi preko e-pošte krpredlagaj@kranj.si ali po klasični pošti na naslov Mestna občina Kranj (Slovenski trg 1, 4000 Kranj) s pripisom »Za participativni proračun (ne odpiraj)«.

Vse podrobnosti z opisom projekta, časovnico ter načinom sodelovanja najdete na tej povezavi.

V pomoč pri načrtovanju in oddaji predlogov organiziramo naslednje delavnice:

1. KR predlagaj, splošna delavnica participativnega proračuna

  • 17. april/ 17.00-18.30/ Sejna soba 15, I. nadstropje Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

2. KR mladi, delavnica participativnega proračuna za mlade: oblikujte svoje mesto

  • 23. april / 18.00-19.30 / Trainstation SubArt Kranj, Kolodvorska cesta 8

3. KR modrost, delavnica participativnega proračuna: aktivno in kakovostno staranje v domačem okolju

  • 25. april / 9.00-10.30 / Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7

4. KR kreativno, delavnica participativnega proračuna: mesto skozi oči kulture

  • 7. maj / 18.00-19.30 / Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1

5. KR aktivno, delavnica participativnega proračuna za športnike: združeni v gibanju

  • 9. maj / 18.00-19.30 / Zavod za šport Kranj, Partizanska cesta 37