Zbrani ukrepi – Komunala Kranj

Zaradi zaprtja izobraževalnih ustanov, lokalov in odpovedi različnih dogodkov se zadržujejo doma več, kot je to v običajnih okoliščinah in potrebe občanov se spreminjajo. Komunala Kranj zagotavlja nemoteno delovanje gospodarskih javnih služb varstva okolja, kamor sodi tudi oskrba s pitno vodo, tudi v kriznih razmerah.